Nasze kondolencje i wyrazy współczucia !

Wszystkim rodzinom Ofiar lotu prezydenckiego samolotu Organizatorzy Zlotu składają najszczersze wyrazy współczucia. W tych tragicznych dla Polski dniach przyłączamy się do żałoby narodowej.