OPŁATY

OPŁATY NA ZLOCIE LETNIM

UCZESTNIK MILITARNY

(osoba posiadająca odpowiedni strój, samochód i namiot w wojskowych klimatach):

– opłata wjazdowa: 50 zł
– dzieci uczestników militarnych do 12 lat: 25 zł
– od tych uczestników pobierana jest opłata za osobę
– pojazdy militarne zwolnione z opłaty
– pojazdy cywilne – 50 zł
– przyczepy (campingi) – 60 zł

UCZESTNIK NIEMILITARNY (CYWILNY):

– opłata od uczestnika: 60 zł
– opłata za pojazd (przyczepy, campingi): 70 zł
– dzieci uczestników niemilitarnych do 12 lat: 30 zł

WŁAŚCICIELE POJAZDÓW PRZEDWOJENNYCH (SPRZED 1945 r.) ORAZ WŁAŚCICIELE POJAZDÓW POWYŻEJ 3,5 TONY ZWOLNIENI SĄ Z OPŁATY ZLOTOWEJ!

UWAGA!

Wniesiona opłata nie upoważnia do jeżdżenia quadami i pojazdami cywilnymi po terenie Zlotu.

Pamiętaj, opłata jest jednorazowa, płacisz za cały pobyt na terenie Zlotu, jako uczestnik militarny lub cywilny.

Uczestnicy pokrywają opłaty związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa oraz z zabezpieczeniami sanitarno-porządkowymi obiektu .
Na czas trwania zlotu zapewniamy zaplecze gastronomiczne, sanitarne oraz pomoc medyczną, w tym:
– ubezpieczenie
– sanitariaty (w.c, prysznice)
– identyfikatory
– wywóz śmieci
– worki na śmieci
– naklejkę zlotową