Potrzebni statyści w mundurach I-wojennych

Podczas XVI Letniego Zlotu potrzebni będą statyści w mundurach I-wojennych (żołnierz pruski, rosyjski, austryiacki). Osoby przynależące do grup rekonstrukcji historycznych proszone są o kontakt z Organizatorem Marianem Laskowskim.