Promujmy się przez wydarzenia. Produkty turystyczne regionu.

9 października 2009r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Darłowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez współorganizatorów XII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Wojskowych w Darłowie. Celem spotkania była próba wypracowania wspólnych działań przy organizacji wydarzenia o randze ogólnopolskiej, jakim jest Zlot w Darłowie. Na zaproszenie Komandora zlotu – Mariana Laskowskiego przybyli m.in. przedstawiciele władz lokalnych – Starosta Powiatu Sławeńskiego, Wójt Gminy Melechowo, rzecznik Urzędu Miasta i znany regionalista: Leszek Walkiewicz, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, redaktor naczelna miesięcznika Odkrywca- Izabela Kwiecińska ( która zaprezentowała analizę badań produktu turystycznego jakim jest Zlot) oraz przedstawiciele instytucji kultury: Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Oręża Polskiego, Jerzy Buziałkowski – dyrektor Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Darłowie oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Darłowie, a także dyrektor prywatnego Muzeum Broni Pancernej w Bielsku Białej – Rafał Bier oraz Mark Buller – kolekcjoner sprzętu wojskowego, wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej – Maciej Pawłowski.

Darłowski Zlot odbywa się od 12 lat i jest niewątpliwą wizytówką zarówno miasta, jak i województwa zachodniopomorskiego. Z roku na rok przybywa uczestników, pojazdów historycznych, jak i widzów. (w 2009r zanotowano ponad 90 tysięcy widzów). Zloty historyczne to jedna z form edukacji i popularyzacji historii. Kontakt z „żywą historią”, z pasjonatami i członkami grup rekonstrukcji, stowarzyszeniami i kolekcjonerami to doskonała okazja do promocji dziejów oręża polskiego, popularyzacji historii techniki wojskowej.

Wielotysięczny tłum to także wyzwanie dla organizatorów, którzy do wydarzenia przygotowują się przez cały rok. Współpraca z władzami lokalnymi, podmiotami kultury i biznesu jest dla głównych twórców zlotu nieunikniona. Przede wszystkim na poziomie logistyki przedsięwzięcia, finansowania i pozyskiwania partnerów. Dotyczy to także promocji wydarzenia. Zlot, który w pierwszych latach funkcjonowania był kameralną imprezą skierowaną tylko do kolekcjonerów, obecnie jest imprezą masową o skali międzynarodowej. Stał się już produktem turystycznym regionu – znakiem rozpoznawczym. Za wartościowy produkt zarówno miasto, jak i region uzyskują wymierne korzyści – materialne i niematerialne, które ostatecznie stają się udziałem wszystkich mieszkańców. Darłowski zlot, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń jako otwarcie sezonu letniego miejscowości, spełnia oczekiwania i potrzeby mieszkańców oraz uczestników: turystów, kolekcjonerów i miłośników historii – zorientowanych na turystykę aktywną. Niektórzy przybywają specjalnie na czas trwania Zlotu i rezerwują miejsca w pensjonatach z rocznym wyprzedzeniem. Na ten flagowy produkt Darłowa mają też niewątpliwie wpływ czynniki atrakcyjności miejsca zlotu: „darłowska patelnia” mieści się nad samym morzem w pobliżu ośrodków wypoczynkowych.

Spotkanie miało na celu także uzyskanie deklaracji pomocy przy organizacji przyszłorocznego Zlotu. Takie deklaracje złożyły zarówno władze powiatowe, służby mundurowe, jak i kołobrzeskie Muzeum Oręża Polskiego, które w darłowskim zlocie brało udział już po raz drugi. W tym roku tworzyliśmy wspólną prezentację wraz z Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy. Organizatorzy podjęli także starania aby przyszłoroczny zlot swoim patronatem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, co znacznie podniosłoby rangę wydarzenia.