REGULAMIN

Regulamin XIX Letniego Międzynarodowego Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie:

1. Termin i miejsce :

– Zlot letni odbędzie się w dniach 27.06 – 03.07 2016 roku w Darłowie, na tzw. „Patelni”, teren zlotowiska otwarty będzie dla uczestników i gości Zlotu od dnia 27 czerwca 2016 roku.

2. Organizatorem Zlotu jest „Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju muzeum techniki i techniki wojskowej – TYTAN”

3. Uczestnicy:

– Uczestnikiem Zlotu jest właściciel i członkowie ekipy historycznego pojazdu lub cywilnego posiadający identyfikatory uczestników Zlotu
– Uczestnik Zlotu ma prawo do swobodnego przebywania na terenie całego zlotowiska oraz korzystania z wody bieżącej, łaźni, sanitariatów
– Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego bezwzględnego przestrzegania
– Uczestnicy zlotu poruszający się pojazdami wojskowymi zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC swoich pojazdów

4. Cele Zlotu:

– XVIII Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych jest imprezą plenerową o charakterze hobbystyczno – rekreacyjnym , mającą na celu umożliwienie spotkania się kolekcjonerów i miłośników zabytkowej techniki wojskowej, szerzenie i promocję zainteresowań militarno – kolekcjonerskich, aktywizację wymiany doświadczeń i eksponatów, prezentację pojazdów w ruchu
– Propagowanie zainteresowań kolekcjonerskich w atmosferze pokojowego wykorzystania zabytkowej techniki militarnej, oraz promocja regionu w kraju i za granicą
– Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez pokazanie dorobku kolekcjonerskiego miłośników zabytkowych pojazdów wojskowych
– Promowanie w społeczeństwie historii tradycji orężnych i myśli technicznej
– Integrowanie społeczności lokalnej
– Wymiana doświadczeń kolekcjonerów sprzętu wojskowego oraz popularyzowanie ich wśród społeczeństwa

5. Zasady uczestnictwa w Zlocie

– Uczestnikiem Zlotu jest osoba, która uiściła opłatę za uczestnictwo w Zlocie ustalona przez organizatorów, posiadająca stosowny identyfikator
– Na terenie Zlotu mają zastosowanie wszystkie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza te dotyczące zasad poruszania się pojazdów mechanicznych, ruchu lotniczego, ochrony miejsc krajobrazowych i pasa nadbrzeżnego, zasad używania otwartego ognia i rozpalania ognisk w strefie krajobrazu chronionego
– Na terenie Zlotu obowiązuje całkowity zakaz propagowania idei totalitarnych poprzez używanie oznakowań, gestów oraz innych działań, które mogą prowadzić do skojarzeń z ideologiami nazistowskimi czy totalitarnymi pod rygorem natychmiastowego wydalenia z terenu Zlotu. Uczestnicy chcący zaprezentować oryginały lub kopie umundurowania armii hitlerowskiej zobowiązani są do noszenia na prawym ramieniu białych opasek, które można pobrać w Biurze Zlotu.

– Teren Zlotu podzielony jest na części:
a) Obóz militarny ( wstęp maja tylko uczestnicy Zlotu wraz z pojazdami militarnymi i obozowiskami)
b) Obóz cywilny ( wstęp maja pozostali uczestnicy Zlotu wraz z pojazdami i obozowiskami ) Jest to część mieszkalna i obozowa, na której dozwolone jest rozbijanie namiotów, obozów, ustawianie pojazdów towarzyszących(kempingi, pojazdy osobowe, kuchnie polowe). Przebywać na tym terenie mogą tylko uczestnicy Zlotu i organizatorzy. Wszelka obecność osób postronnych musi być zgłaszana organizatorom i jest możliwa po wydaniu odpowiedniego identyfikatora dla gości
c) Poligon (czołgowisko Zlotu) wstęp na nie mają tylko i wyłącznie pojazdy sprawnie technicznie, nie zagrażające swoim stanem technicznym życiu i zdrowiu uczestników Zlotu, które zostały zgłoszone do uczestnictwa w Zlocie. Prawo do korzystania i przebywania z terenu czołgowiska mają wszyscy uczestnicy Zlotu, organizatorzy i osoby postronne korzystające z przywileju odpłatnej przejażdżki na niektórych pojazdach historycznych za zgodą i przy udziale organizatorów, lub innych specjalnie wyznaczonych przez organizatora osób z odpowiednimi identyfikatorami. Ruch na terenie czołgowiska odbywa się w godzinach 10.00 – 20.00.
d) Teren Gastronomiczno – Rozrywkowy ogólnodostępny, wydzielony pod handel i gastronomię obszar terenu zlotowiska, na którym odbywać się będzie część rozrywkowa Zlotu. Na tym terenie obowiązują ogólne zasady dobrego wychowania i współżycia społecznego.

Regulamin czołgowiska

Czołgowisko jest integralną częścią terenu, na którym organizowany jest Zlot i obowiązują na nim wszelkie Prawa Rzeczpospolitej Polskiej, za których przestrzeganie odpowiada każda osoba znajdująca się na jego terenie.

Wstęp na teren czołgowiska mają:
– Uczestnicy właściciele historycznych pojazdów wojskowych ze sprzętem
– Organizatorzy
– Uczestnicy nadzorowanych płatnych przejażdżek

Czołgowisko dostępne jest:
– W godzinach 10.00 – 20.00
– W godzinach 20.00 – 8.00 obowiązuje całkowity zakaz przebywania i poruszania się po terenie czołgowiska

Przejażdżki pojazdami historycznymi i militarnymi:

– Przewozu osób nie będących uczestnikami Zlotu mogą dokonywać tylko pojazdy oznaczone napisem – PRZEJAŻDZKI. Osoby nie będące uczestnikami Zlotu, korzystające z przejażdzek sprzętem nie oznakowanym robią to na własne ryzyko i organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek wypadku.
– Przejażdzki na pojazdach historycznych odbywają się w godzinach 10.00- 20.00
– Opłaty za przejażdżki pobierane będą według cennika znajdującego się przed wejściem na czołgowisko
– Wyznaczoną kwotę należy uregulować w punkcie obsługi przejażdżek
– Dzieci w wieku od 3 do 12 lat mogą uczestniczyć w przejażdżkach wyłącznie pod opieką dorosłych
– Przy wejściu na teren czołgowiska należy przestrzegać poleceń obsługi, zachować należytą ostrożność i zwiększoną uwagę
– Po zakończeniu przejażdżki należy bezzwłocznie opuścić teren czołgowiska
– Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z przejażdżek osobom nietrzeźwym

Uczestnicy Zlotu uczestniczą w przejażdżkach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Każdy uczestnik zlotu (militarny lub niemilitarny) respektuje w pełni prawa zlotowe, tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie i przetwarzanie zdjęć (wizerunku swojej osoby, jego pojazdu) wykonanych podczas Zlotu.
Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo do wstawiania zdjęć z wizerunkiem uczestników i ich pojazdów do galerii zlotowej, przetwarzania ich w celach promocyjnych imprezy (plakaty, animacje, ulotki itp.).

 

Polityka prywatności STRONY ZLOTOWEJ
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies nie wpływają na funkcjonowanie serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji o plikach „cookies” w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Użytkownik może zmienić samodzielnie ustawienia plików „cookies” w przeglądarce internetowej.

11. Użytkownik może samodzielnie usunąć pliki „cookies” w przeglądarce internetowej.

 

REGULAMIN FORUM ZLOTOWEGO
1. Organizator Zlotu udostępnia swoim użytkownikom możliwość wypowiedzenia się na łamach Forum. Jest to miejsce poświęcone do wymiany informacji, komentarzy i przemyśleń na różne tematy. Forum jest całkowicie bezpłatne.

2. Organizator Zlotu – „Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju muzeum techniki i techniki wojskowej – TYTAN” nie ponosi absolutnie żadnej odpowiedzialności za zamieszczone opinie. Użytkownik publikuje je na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie w Forum treści sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem.

4. Niedopuszczalnym jest także zamieszczanie treści powszechnie znanych jako nieodpowiednie pod względem moralnym, społecznym i naruszającym zasady ogólno przyjętej netykiety.

5. Organizator Zlotu zastrzega sobie możliwość do archiwizowania opinii niezgodnych z niniejszym dokumentem w celu późniejszego egzekwowania prawa, zarówno polskiego jak i międzynarodowego.

6. Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo do ukazywania nazwy host’a, jak i wewnętrzenego adresu IP na łamach Forum.

7. Organizator Zlotu zastrzega sobie możliwość do przekazywania wszelkich informacji o użytkowniku publikującym swoje opinie na Forum, w tym danych osobowych, odpowiednim podmiotom prawnym w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji, w przypadku gdy nagminnie narusza on postanowienia Regulaminu.

8. Zabrania się używania nazwy autora w postaci znaków interpunkcyjnych i symboli (również wszelkich ich kombinacji), podszywania się pod inne osoby, instytucje, organizacje, firmy, grupy, stowarzyszenia, itp. Ponadto, zabrania się stosowania obraźliwych i niecenzuralnych słów/zwrotów/praktyk, wprowadzania i podtrzymywania konfliktów.

9. Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punkcie 3, 4. oraz 8. Regulaminu Forum.

10. Zabronione jest używanie kilku imion, nicków, pseudonimów, loginów, podszywania się pod inne osoby, publikowania wypowiedzi zablokowanych użytkowników. Tym samym, zastrzegamy sobie usuwanie takich opinii bez uprzedniego powiadamiania lub ostrzeżenia. W przypadku, gdy tego typu sytuacje będą zawierały charakter ciągły, dostęp do forum będzie blokowany na czas nieokreślony.

11. Zabronione jest publikowanie wszelkich ogłoszeń, reklam, spamu rozmaitej treści, informacji o podłożu zarobkowym, adresów URL (rozpoczynających się od http), itp. Wszystkie opinie naruszające niniejszy punkt podlegają sankcji z punktu 10.

12. Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez uprzedniego powiadamiania oraz podania przyczyny.

13. Organizator Zlotu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Forum w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. 14. Organizator Zlotu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Forum po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Forum.

15. Każdy użytkownik forum zlotowego, który zarejestrował się, jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji, komunikatów i artykułów dotyczących Zlotu jak również Miasta Darłowa i regionu, w tym komunikatów portalu informacyjno-turystycznego darlowo.info.

16. W każdej chwili osoba zarejestrowana może się wypisać z listy subskrybentów, przesyłając meila na adres: zlot@zlot-darlowo.pl o tytule „wypisz z listy subskrybentów”. Wypisanie się z listy jest jednoznaczne z wyrejestrowaniem z forum zlotowego.

17. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Forum.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA FORUM ZLOTOWYM
1. Dane osobowe zarejestrowanego użytkownika (imię, nazwisko, nazwa użytkownika, e-mail, hasło itp.) przechowywane są na serwerze strony zlotowej i podlegają ochronie zgodnie z ustawą 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

2. Forum Zlotowe automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika (adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania, pliki cookie.)

3. Pliki cookie (ciasteczka), są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane w końcowym urządzeniu.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności Forum Zlotowego.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na zalogowanie się do Forum Zlotowego. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w menu przeglądarki internetowej.