Rejestracja uczestników

Informujemy wszystkich uczestników Zlotu, że na Zlocie Zimowym będzie prowadzona rejestracja, w postaci przydzielania unikalnego numeru. Rejestracja gwarantuje udział w losowaniu upominków zlotowych. Do zobaczenia na Zlocie!