Wstępny program IV Zimowego Zlotu

Zapraszamy wszystkich Zlotowiczów do zapoznania się z wstępnym programem zlotu, który zamieściliśmy na naszej stronie. Niebawem podamy program rozpisany godzinowo. Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że w tym roku również zasilicie tak licznie „Bałtyckie Natarcie”.