Zdjęcia i filmiki z XII Zlotu

Zapraszamy do nadsyłania zdjęć oraz filmów, które zrobiliście podczas pobytu na „Patelni”.Jeśli chcecie podzielić się fotkami lub filmikami z innymi, proszę przesyłać je na adres:
zlot@zlot-darlowo.pl. Zdjęcie aby zostało zamieszczone musi być zapisane w formacie .jpg, oraz nie powinno przekraczać 200KB, natomiast film musi być zapisany w formacie .avi i nie może przekraczać 5 MB.

Przesyłając zdjęcia i filmy prosimy o zawarcie w e-mailu zdania:

Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć oraz filmów z XII Zlotu w Darłowie na oficjalnej stronie zlotowej www.zlot-darlowo.pl. (Imię i Nazwisko, Miasto).