Zdjęcia z IV Zimowego Zlotu

Zapraszamy do nadsyłania zdjęć, które zrobiliście podczas pobytu na „Patelni”.Jeśli chcecie podzielić się fotkami z innymi, proszę przesyłać je na adres: zlot@zlot-darlowo.pl. Zdjęcie aby zostało zamieszczone musi być zapisane w formacie .jpg, oraz nie powinno przekraczać 200KB.

Przesyłając zdjęcia prosimy o zawarcie w e-mailu zdania:

Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć z IV Zimowego Zlotu na oficjalnej stronie zlotowej www.zlot-darlowo.pl. (Imię i Nazwisko, Miasto).