Zdjęcia Zlotowe

Jeżeli jesteście w posiadaniu ciekawej kolekcji zdjęć z XI Letniego Zlotu i chcielibyście podzielić się fotkami z innymi prosimy o nadsyłanie zdjęć w rozmiarze nie większym niż 800×600 pikseli na adres zlot@zlot-darlowo.pl. Przesyłając zdjęcia prosimy o zawarcie w e-mailu zdania:

Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć z XI Zlotu na oficjalnej stronie zlotowej www.zlot-darlowo.pl. (Imię i Nazwisko, Miasto)